Arbeten inom Mark & Anläggning vi utför

 • Mark & Gräventreprenader
 • Schaktning och Tomtplanering
 • Asfaltering
 • Dikesgrävningar
 • Dikesrensningar
 • Vatten & Avloppslösningar
 • Dränering
 • Husgrunder
 • Trädgårdsanläggningar
 • Plattläggning och Stensättning
 • Murar & Trappor
 • Asfaltering

35 års arbetserfarenhet

Karlskrona Markanläggningar AB har sedan starten 1981 erfarenhet av både mindre och större markentreprenadsarbeten. Vi hjälper såväl privatpersoner som företag.

Markentreprenör i Karlskrona

Välkommen att kontakta oss för frågor och ett kostnadsfritt offert-förslag vid ditt nästa Entreprenad-projekt!